Over ons, historie…

Historie van Kapittel La Charité No.22

logo_kapittel_lacharite

De goedkeuring voor ons mooie kapittel dateert van 2 juni 1962, dus we bestaan al ruim 60 jaar. De geschiedenis voert echter veel verder terug.

Al in het midden van de achttiende eeuw bestaan in Nederland aan de Symbolieke Graden verbonden zogenaamde Schotse Loges waarin grotendeels de uit Frankrijk afkomstige Hoge Graden worden beoefend. In 1803 wordt deze werkwijze ondergebracht in een onafhankelijke Grootmacht: de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland en worden de Schotse Loges omgevormd tot Kapittels van deze Grootmacht. De Orde bestaat momenteel uit eenendertig Kapittels in Nederland, twee in Suriname, één op Curaçao en één op Aruba.

Vier Indische en tien Nederlandse Broeders Soeverein Prins van het Rozenkruis namen begin jaren ’60 het initiatief tot oprichting van een 4e Amsterdams Kapittel. Helaas zijn de oprichters allen overleden, maar hun gedachtegoed leeft nog immer voort.

Een van de oprichters, de Zeer Eerwaarde Broeder Prof. Jakob Zeijlemaker, stelde voor La Charité een eigen Inwijdingsrituaal op dat op een wat afwijkende wijze omging met het in deze graad belangrijke symbool van het kruis. Dit stuitte destijds wel op enige weerstand van het toenmalige hoofdbestuur, maar na een gedegen uitleg van de achtergrond en betekenis, werd het ‘Rituaal Zeijlemaker’ ook door hen geaccepteerd en als een waardevolle variant gezien.

Zeijlemaker sr.
Jakob Zeijlemaker

Dit rituaal vormt nog steeds de gekoesterde basis van onze ritus, maar wij zijn een kapittel waar we altijd met elkaar blijven praten over uitvoering, inhoud en betekenis. Dit blijkt o.a. uit het feit dat wij in de jaren 2021/2022 een ‘Doorlevingsrituaal’ hebben ontwikkelt om naast de Inwijding waardevolle inspirerende Tempelarbeid uit te kunnen voeren als er eens geen kandidaat is.