De keten en verbondenheid groeit

Vrijdag 24 mei hadden wij opnieuw het voorrecht een Broeder Meester Vrijmetselaar te mogen inwijden tot Soeverein Prins van het Rozenkruis. Het ritueel was niet alleen een intense mooie ervaring, maar wij allen voelden ook de verbondenheid tussen de verschillende kapittels door de geweldige opkomst en de aanwezigheid van meerdere Voorzittend Meesters en leden uit andere kapittels van onze regio. Die verbondenheid – gedragen door de kernwaarden van onze prachtige graad – werd nog verder kracht bijgezet tijdens het Prinsenmaal dat voor de gelegenheid door de Eerwaarde Meester van La Charité zelf was bereid.

Prinsen uit alle Windstreken

Vrijdag 15 maart hadden wij opnieuw de eer een Broeder te mogen inwijden. Ditmaal was de kandidaat afkomstig uit Delft . Als we kijken naar de samenstelling van de leden is het mooi te zien dat de Soeverein Prinsen van La Charité inmiddels uit alle windstreken komen. Het arbeiden met Broeders van buiten de eigen bubbel wordt als zeer verrijkend gezien en geeft Kapittel La Charité een bijzonder karakter.

Inwijding á La Charité

Op 3 november hadden wij de eer een nieuwe Soeverein Prins van het Rozenkruis in te wijden. Het was een prachtig ritueel: de nieuwe Prins en alle aanwezige Prinsen – eigen leden en visiteuren – waren geraakt en werden geïnspireerd door de krachtige kernboodschappen van onze graad waarin de Onbaatzuchtige Liefde zo’n prominente rol speelt. Het rituaal van La Charité is op punten echter wat afwijkend en eigenzinnig wat de aanwezige visiteuren op een aangename manier tot overdenking aanzette. Al met al een geweldige avond die werd afgesloten met een heerlijk ter plaatse bereid Prinsenmaal.

Volop activiteit in het teken van Liefde

Het nieuwe werkjaar 2023-2024 begint met enthousiasme. Op 19 oktober hadden wij de eer ons ‘Doorlevingsrituaal’ uit te voeren bij Kapittel Rosa Rubra te Bilthoven in de aanwezigheid van 20 Broerders Prinsen uit diverse Kapittels uit de regio Midden Nederland en de regiovertegenwoordiger Peter Mreijen. Allen waren erg onder de indruk en ethousiast. Het rituaal mag zich verheugen in een warm welkom.

Op vrijdag 3 november hebben wij de eer een kandidaat te mogen inwijden in deze prachtige graad waar de Liefde zo centraal staat: een richtingevend principe waarmee het herstel van de harmonie in de tumultueuze wereld vandaag zeer geholpen zou zijn.

Visiteuren enthousiast en geraakt

Op 2 december ontvingen wij met veel plezier meerdere visiteuren uit drie andere kapittels in onze regio. Zo beleefde het Doorlevingsrituaal haar première voor vreemde ogen. Het was bijzonder fijn van de visiteuren te horen dat zij het niet alleen een prachtig rituaal vonden, maar dat het ook de essentie van onze mooie Graad een actuele lading geeft. De twijfel die ons allen kan bekruipen werd herkend en de herijking en nieuwe inspiratie die het Doorlevingsrituaal biedt werd gevoeld. Dat was precies wat wij met de ontwikkeling beoogden. We hebben nu twee prachtige ritualen die los van elkaar en in samenhang van grote betekenis zijn.

Prachtig Doorlevingsrituaal

Het door ons Kapittel geschreven Doorlevingsrituaal is prachtig geworden. Na de eerste uitvoering zijn nog enkele verbeteringen aangebracht die er een nog sterker samenhangend rituaal van hebben gemaakt. De tweede uitvoering is dan ook met veel enthousiasme en waardering ontvangen. De muziek en tekst gaan in dit rituaal ook een geweldige verbinding aan, waardoor alles nog indringender tot zijn recht komt en iedere aanwezige in het hart raakt. We gaan in December het rituaal nogmaals uitvoeren en hopen op veel visiteuren.

Naast ‘Inwijden’ nu ook ‘Doorleven’

Vrijdag 18 maart 2022 hebben wij ons gebogen over het ontwaken uit de door corona afgedwongen winterslaap. Het was een vruchtbare avond waarin besloten werd om naast het ‘inwijdingsrituaal’ een nieuw ‘doorlevingsrituaal’ te gaan maken, waarin de kern van de deze graad met elkaar doorleefd kan worden zonder de noodzaak van een nieuwe kandidaat. Het nieuwe rituaal wordt gebaseerd op het inwijdingsrituaal en voor het eerst uitgevoerd op vrijdag 17 juni 2022. Het wijdt ook op prachtige wijze aandacht aan de vragen en twijfels die een Prins die vanuit de wereld terugkeert in de Tempel met zich meedraagt.

Fysiek aan de arbeid

Op 17 september hebben we voor het eerst sinds anderhalf jaar een fysieke bijeenkomst gehad in de Loge. Omdat het voor iedereen lang geleden is dat we het inwijdingsrituaal hebben uitgevoerd en er bovendien veel nieuwe officieren en officianten zijn die hun rol niet eerder hebben kunnen spelen, werd die avond gebruikt om met elkaar te oefenen. Ook werden alle benodigde spullen weer eens tevoorschijn gehaald en gecontroleerd. Het was zowel maçonniek als sociaal een zeer aangename avond die het bloed sneller deed stromen en het verlangen naar een echte inwijding aanwakkerde. De bouw gaat weer verder!

De diepte in…

Dinsdag 14 mei werden wij door onze Redenaar meegenomen op een reis langs de vele betekenissen die te vinden zijn in ons inwijdingsrituaal. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat we zo diepgaand en geanimeerd met elkaar over de inhoud en betekenis van gedachten wisselden.

Wat een rijkdom ligt er toch verscholen in onze ritus! Wat een prachtige lessen zijn er te leren en wegwijzers zijn er te vinden! Onze graad is werkelijk een prachtig en krachtig vervolgpad voor Meesters Vrijmetselaar.

Prachtig Documentair Hoorspel

Vrijdag 19 maart konden alle leden genieten van een ‘documentair hoorspel’. Het was een coproductie van ons kapittel en kapittel De Rode Roos uit Den Haag met als onderwerp:

Verbinding tussen de Blauwe Graden en de 7e en laatste Graad
De tussengraden uitgelicht

Het was een geweldig inspirerende avond en een bijzondere ervaring, waarover ook onze Grootmeester – die tot ons genoegen ook deelnam – zeer enthousiast was. Grote dank zijn wij verschuldigd aan de Broeders Prinsen van De Rode Roos die het script hebben geschreven en de regie voerde tijdens deze digitale bijeenkomst. Het smaakt naar meer!