Visiteuren enthousiast en geraakt

Op 2 december ontvingen wij met veel plezier meerdere visiteuren uit drie andere kapittels in onze regio. Zo beleefde het Doorlevingsrituaal haar première voor vreemde ogen. Het was bijzonder fijn van de visiteuren te horen dat zij het niet alleen een prachtig rituaal vonden, maar dat het ook de essentie van onze mooie Graad een actuele lading geeft. De twijfel die ons allen kan bekruipen werd herkend en de herijking en nieuwe inspiratie die het Doorlevingsrituaal biedt werd gevoeld. Dat was precies wat wij met de ontwikkeling beoogden. We hebben nu twee prachtige ritualen die los van elkaar en in samenhang van grote betekenis zijn.

Prachtig Doorlevingsrituaal

Het door ons Kapittel geschreven Doorlevingsrituaal is prachtig geworden. Na de eerste uitvoering zijn nog enkele verbeteringen aangebracht die er een nog sterker samenhangend rituaal van hebben gemaakt. De tweede uitvoering is dan ook met veel enthousiasme en waardering ontvangen. De muziek en tekst gaan in dit rituaal ook een geweldige verbinding aan, waardoor alles nog indringender tot zijn recht komt en iedere aanwezige in het hart raakt. We gaan in December het rituaal nogmaals uitvoeren en hopen op veel visiteuren.

Naast ‘Inwijden’ nu ook ‘Doorleven’

Vrijdag 18 maart 2022 hebben wij ons gebogen over het ontwaken uit de door corona afgedwongen winterslaap. Het was een vruchtbare avond waarin besloten werd om naast het ‘inwijdingsrituaal’ een nieuw ‘doorlevingsrituaal’ te gaan maken, waarin de kern van de deze graad met elkaar doorleefd kan worden zonder de noodzaak van een nieuwe kandidaat. Het nieuwe rituaal wordt gebaseerd op het inwijdingsrituaal en voor het eerst uitgevoerd op vrijdag 17 juni 2022. Het wijdt ook op prachtige wijze aandacht aan de vragen en twijfels die een Prins die vanuit de wereld terugkeert in de Tempel met zich meedraagt.

Fysiek aan de arbeid

Op 17 september hebben we voor het eerst sinds anderhalf jaar een fysieke bijeenkomst gehad in de Loge. Omdat het voor iedereen lang geleden is dat we het inwijdingsrituaal hebben uitgevoerd en er bovendien veel nieuwe officieren en officianten zijn die hun rol niet eerder hebben kunnen spelen, werd die avond gebruikt om met elkaar te oefenen. Ook werden alle benodigde spullen weer eens tevoorschijn gehaald en gecontroleerd. Het was zowel maçonniek als sociaal een zeer aangename avond die het bloed sneller deed stromen en het verlangen naar een echte inwijding aanwakkerde. De bouw gaat weer verder!

De diepte in…

Dinsdag 14 mei werden wij door onze Redenaar meegenomen op een reis langs de vele betekenissen die te vinden zijn in ons inwijdingsrituaal. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat we zo diepgaand en geanimeerd met elkaar over de inhoud en betekenis van gedachten wisselden.

Wat een rijkdom ligt er toch verscholen in onze ritus! Wat een prachtige lessen zijn er te leren en wegwijzers zijn er te vinden! Onze graad is werkelijk een prachtig en krachtig vervolgpad voor Meesters Vrijmetselaar.

Prachtig Documentair Hoorspel

Vrijdag 19 maart konden alle leden genieten van een ‘documentair hoorspel’. Het was een coproductie van ons kapittel en kapittel De Rode Roos uit Den Haag met als onderwerp:

Verbinding tussen de Blauwe Graden en de 7e en laatste Graad
De tussengraden uitgelicht

Het was een geweldig inspirerende avond en een bijzondere ervaring, waarover ook onze Grootmeester – die tot ons genoegen ook deelnam – zeer enthousiast was. Grote dank zijn wij verschuldigd aan de Broeders Prinsen van De Rode Roos die het script hebben geschreven en de regie voerde tijdens deze digitale bijeenkomst. Het smaakt naar meer!

Levendig Kapittel

Het mag dan letterlijk en figuurlijk winter zijn toch is overal nieuw leven te bespeuren. Niet alleen in de natuur, maar ook in ons geliefde kapittel. Deze gloednieuwe website is hiervan een mooi voorbeeld met grote dank aan onze WebMeester.

Als u reeds Meester Vrijmetselaar bent is toetreding tot de Hoge Graden misschien een inspirerend vervolgpad voor u en Kapittel La Charité wellicht een goed basiskamp. Maar ook als u gewoon nieuwsgierig bent mag u gerust rondkijken of vragen stellen.

Voor de leden bestaat het nieuwe leven uit een aantal activiteiten, die vanwege corona helaas alleen digitaal zijn, maar daardoor niet minder interessant.

In alle gevallen geldt: wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.