Arbeidstafel

De “arbeid” van ons Kapittel…

Normaliter komt het kapittel ca. 4 à 5 keer per jaar bij elkaar in de Loge te Amstelveen.

Behalve inwijdingen – die traditiegetrouw worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd die wij Prinsenmaal noemen – houden wij ook af en toe een zogenaamde Ronde. Dit is een bijeenkomst vergelijkbaar met een comparitie in een Loge. Er wordt door iemand van de Orde of soms een buitenstaander een lezing gehouden die hier geen Bouwstuk maar Rede wordt genoemd. Eens in het jaar is er ook een Algemene Leden Vergadering.

Sinds 2022 beschikken wij over een door La Charité zelf ontwikkelt ‘ Doorlevingsrituaal’ waarmee wij ook bij afwezigheid van kandidaten inspirerende Tempelarbeid met elkaar uitvoeren en onszelf als het ware herijken. Ook zo’n avond wordt afgesloten met een Prinsenmaal.

Resumerend: wij kennen twee soorten bijeenkomsten, nl. in de Tempel, de ruimte waarin wij onze vrijmetselaarsinspiratie opdoen (Inwijding en Doorleving) en in de zogenoemde Voorhof waarin we middels een Ronde onze in de Tempel opgedane inspiraties in praktijk proberen te brengen, waarbij natuurlijk ten overvloede gezegd moet worden dat de Vrijmetselaar uiteindelijk zijn handel en wandel zelf zal moeten invullen tijdens zijn dagelijks bestaan, in de samenleving.


Visiteren is altijd mogelijk, zowel bij fysieke als digitale bijeenkomsten. Uw komst wordt zeer gewaardeerd. Neemt u a.u.b. per e-mail contact op met onze kanselier als u wilt komen visiteren: kapittel.lacharite@gmail.com, of vul ons CONTACTFORMULIER in.

De eerstvolgende bijeenkomst

ALV – 10 mei 20:30 uur via ZOOM
De uitnodigingen en stukken worden uiterlijk vrijdag 26 april verstuurd.

Vrijdag 24 mei 19:30 – Inwijding Kandidaat
Ook in mei wijden wij weer een Meester Vrijmetselaar bij ons Kapittel in. Visiteuren van andere Kapittels zijn meer dan welkom

Eerdere bijeenkomsten

Vrijdag 15 maart 2024 hebben wij een Broeder uit Delft ingewijd. Onze nieuwe Soeverein Prinsen komen inmiddels vanuit alle windstreken en dat geeft het Kapittel een extra bijzonder karakter waar wij trots op zijn.

Vrijdag 3 november 2023 hadden wij de eer een nieuwe kandidaat in te wijden in onze mooie Liefdesgraad. Het was prachtige memorabele bijeenkomst met veel visiteuren van kapittels uit de regio.

Donderdag 19 oktober 2023 hebben wij met 8 Broeders van La Charité onsDoorlevingsrituaal uitgevoerd bij
Kapittel Rosa Rubra te Bilthoven. Ruim 20 Broeders Prinsen van diverse Kapittels uit de regio en de Regiovertegenwooridger Midden Nederland, Peter Mreijen, waren allen zeer onder de indruk en enthousiast over deze waardevolle rituele aanvulling.

Vrijdag 12 mei 2023 volgde op de Rede getitel ” Op zoek naar vruchtbare grond” door een broeder Prins van kapittel Vicit Vim Virtus en een geanimeerde gedachtenwisseling. Het bood verdieping en inspiratie naar onze rol als Soeverein Prins van het Rozenkruis in het leven van alle dag.

Vrijdag 10 februari 2023 hielden wij onze Algemene Leden Vergadering.

Vrijdag 2 december 2022 hebben wij in aanwezigheid van verschillende visiteuren het Doorlevingsrituaal uitgevoerd en de avond afgesloten met een Prinsenmaal. Men was erg enthousiast en geraakt. Lees daarover ook in het nieuwsbericht.

Vrijdag 7 oktober 2022 hebben wij ons verrijkte rituaal ‘Doorlevingsrituaal’ uitgevoerd. We kwamen vol met onze persoonlijke vragen en twijfels over onze rol als Soeverein Prins in het leven van alledag die avond terug in de tempel hebben ons opnieuw laten voeden door de boodschap van deze prachtige graad. De avond werd afgesloten met een Prinsenmaal. Alle deelnemers waren erg enthousiast.

Vrijdag 17 juni 2022 hebben wij voor het eerst een nieuw rituaal uitgevoerd dat ons de inwijding en de essentie van onze graad laat doorleven. Dit nieuwe ‘Doorlevingsrituaal’ wordt in oktober opnieuw uitgevoerd.

Vrijdag 18 maart 2022 hebben wij ons gebogen over het ontwaken uit de door corona afgedwongen winterslaap. Het was een vruchtbare avond waarin besloten werd om naast het ‘inwijdingsrituaal’ een nieuw ‘doorlevingsrituaal’ te gaan maken, waarin de kern van de deze graad met elkaar doorleeft kan worden zonder een nieuwe kandidaat.

Vrijdag 17 september 2021 zijn we voor het eerst weer fysiek bij elkaar gekomen in de Loge. We hebben met de aanwezigen het rituaal geoefend inclusief de opbouw en ombouw van de tempel. Het was fijne en goede arbeid.

Dinsdag 14 mei 2021 gunde onze Redenaar een blik in de vele betekenissen die te vinden in ons inwijdingsrituaal. Een uitgebreide gedachtewisseling volgde. Het was voor het eerst zins lange tijd dat er echt met elkaar over inhoud en betekenis van het rituaal werd gesproken.

Zaterdag 13 maart 2021 was er een inspirerende digitale bijeenkomst op initiatief van het Opperbestuur voor alle kapittels in regio Amsterdam/Groot Noord Holland en Noord-Nederland .

Vrijdag 19 maart 2021 hebben we samen met onder Broeders Prinsen van Kapittel De Rode Roos uit Den Haag een prachtig ‘documentair hoorspel’ mogen beleven. Hierin was speciale aandacht voor de 5e graad en het verbindend element tussen alle graden.

Vrijdag 22 januari 2021 kwamen wij en enkele visiteuren digitaal bijeen om te luisteren naar een Rede met de titel “Kruisgang en Tableau” waarin ook het gewaardeerde enigszins eigenzinnige karakter van ons Kapittel tot uitdrukking kwam.

rozekruis