Volop activiteit in het teken van Liefde

Het nieuwe werkjaar 2023-2024 begint met enthousiasme. Op 19 oktober hadden wij de eer ons ‘Doorlevingsrituaal’ uit te voeren bij Kapittel Rosa Rubra te Bilthoven in de aanwezigheid van 20 Broerders Prinsen uit diverse Kapittels uit de regio Midden Nederland en de regiovertegenwoordiger Peter Mreijen. Allen waren erg onder de indruk en ethousiast. Het rituaal mag zich verheugen in een warm welkom.

Op vrijdag 3 november hebben wij de eer een kandidaat te mogen inwijden in deze prachtige graad waar de Liefde zo centraal staat: een richtingevend principe waarmee het herstel van de harmonie in de tumultueuze wereld vandaag zeer geholpen zou zijn.