Visiteuren enthousiast en geraakt

Op 2 december ontvingen wij met veel plezier meerdere visiteuren uit drie andere kapittels in onze regio. Zo beleefde het Doorlevingsrituaal haar première voor vreemde ogen. Het was bijzonder fijn van de visiteuren te horen dat zij het niet alleen een prachtig rituaal vonden, maar dat het ook de essentie van onze mooie Graad een actuele lading geeft. De twijfel die ons allen kan bekruipen werd herkend en de herijking en nieuwe inspiratie die het Doorlevingsrituaal biedt werd gevoeld. Dat was precies wat wij met de ontwikkeling beoogden. We hebben nu twee prachtige ritualen die los van elkaar en in samenhang van grote betekenis zijn.